KULLANIM KOŞULLARI

CEVAHİR AVM İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin internet sitesini (www.istanbulcevahir.com) (“İnternet Sitesi”) kullanmanız veya erişim sağlamanız, aşağıda yer alan hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu İnternet Sitesini kullanmadan önce aşağıda yer alan hüküm ve koşulları dikkatle okumanızı rica ederiz. İnternet Sitesi, St Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş. ve Pradera Gayrimenkul Yönetimi ve Ticaret Limited Şirketi (“İstanbul Cevahir AVM”) tarafından yönetilmektedir. İşbu Kullanım Koşulları, münhasıran İnternet Sitesine erişim ve İnternet Sitesinin kullanımına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

1.       
İnternet Sitesi İnternet Sitesine erişim sağlanması, İnternet Sitesinin kullanılması yoluyla sözleşmenin ihlali, haksız fiil ve benzeri sebepler ile oluşacak hiçbir zarardan İstanbul Cevahir AVM sorumlu tutulamaz. İstanbul Cevahir AVM, İnternet Sitesinin gereksinimlerinizi yerine getireceği, İçeriğin aralıksız, güncel, güvenilir veya hatasız olacağı veya İnternet Sitesinin ihtiyaçlarınıza cevap vereceğine dair herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. İnternet Sitesine bağlandığınızda oluşabilecek risklerin sorumluluğu size aittir. İnternet Sitesinin ya da ağ ve sunucuların virüs ve benzeri zararlı içerikler içermediğine yönelik garanti verilmemektedir. İstanbul Cevahir AVM, internet, ağ ve sunucularında meydana gelebilecek olan ihmal ve kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesinin performansı, cihazınız, internet tarayıcınız ve internet bağlantınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. İnternet Sitesi ve onunla bağlantılı sistemlerin kamuya açık olmayan bölümlerine erişim sağlanması, iyi niyetle dahi olsa İnternet Sitesi veya sistem açıklarını ve güvenlik önlemlerini test etme veya yoklama teşebbüsünde bulunması, İnternet Sitesinde kullanılan herhangi bir yazılımın kaynak kodunu değiştirme veya tersine mühendislik yapma teşebbüsünde bulunulması, İnternet Sitesine ve sistemlere herhangi bir sebeple gerçek kullanım kaynaklı organik talepler dışında servis talepleri iletilmesi ya da herhangi bir şekilde İnternet Sitesinin amaçlanan şekilde çalışmasını veya İstanbul Cevahir AVM’nin İnternet Sitesi üzerindeki kontrolünü etkileyecek ya da diğer ziyaretçilerin İnternet Sitesinden faydalanma imkanına kısıtlayacak eylemlerde bulunulması yasaktır.

2.       
İçerik İstanbul Cevahir AVM’nin ve hak sahibi üçüncü kişilerin İçerik üzerindeki tüm hakları saklıdır. İnternet Sitesindeki tasarım, metin, resim, video, ses, tanıtım, duyuru, bağlantı ve diğer içerikler de dâhil olmak üzere tüm içerikler (“İçerik”) bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır. İstanbul Cevahir AVM, İnternet Sitesinde yer alan İçeriği dilediği zaman kaldırma, değiştirme, güncelleme ve İnternet Sitesine erişimi tamamen veya kısmen engelleme ya da İnternet Sitesini kapatma hakkına sahiptir. Ziyaretçiler, İçeriği aksi belirtilmedikçe önceden izin almaksızın ticari amaçlarla kullanamayacağı gibi bilgi edinme maksadı dışında herhangi bir amaç için kullanamaz, bunlar üzerinden farklı içerikler üretemez, satamaz, aynen ya da değiştirerek dağıtamaz veya çoğaltamaz, sosyal medya dahil farklı mecralarda paylaşamaz. İçeriğin manuel olarak ya da bot, web crawler vb. otomatik yöntemlerle İnternet Sitesi haricindeki bir ortama kopyalanması ya da aktarılması yasaktır. Ziyaretçilerin İçeriği İnternet Sitesinin maksadını aşacak şekilde adil olmayan kullanımları halinde haklarında hukuki ve/veya cezai yollara başvurulabilecek olup, söz konusu kullanımlar nedeniyle İstanbul Cevahir AVM, İnternet Sitesinde içerikleri paylaşılan hak sahipleri ve diğer üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan ilgili ziyaretçiler sorumlu olacaktır. İstanbul Cevahir AVM İçerik’in doğruluğu, yerindeliği, geçerliliği, marka, telif veya herhangi bir hak ihlali oluşturmadığı konusunda açık veya örtülü bir taahhüt vermemektedir.

3.       
Üçüncü Taraf İçerikleri ve Bağlantılar İnternet Sitesinde tüm hakları İstanbul Cevahir AVM’ye ait İçeriğin yanı sıra, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde mağazası bulunan kişi ve firmalar, iş ortakları ve diğer üçüncü kişilere ait İçerik de bulunabilir. Açıkça belirtilmediği müddetçe, İstanbul Cevahir AVM, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde mağazası bulunan kişi ve firmalara aracılık etmemekte ve bu kişiler adına herhangi bir işlem yapmamaktadır. İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ’NDA MAĞAZASI BULUNAN KİŞİ VE FİRMALARA AİT ÜRÜN/HİZMET YÖNELİK REKLAM, İNDİRİM, KAMPANYA, ETKİNLİK, ÇEKİLİŞ DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ İÇERİKLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK İLGİLİ İÇERİKTE ADI GEÇEN KİŞİ VE FİRMALARA AİTTİR. İSTANBUL CEVAHİR AVM ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNU TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR. İSTANBUL CEVAHİR AVM’NİN SÖZ KONUSU İÇERİK VE BU İÇERİĞE KONU EDİLEN ÜRÜN/HİZMETLERLE VE FİYATLANDIRMA, İNDİRİM, KAMPANYA, ETKİNLİK, ÇEKİLİŞ VB. UYGULAMALARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. İnternet Sitesinde üçüncü kişilere ait reklamlar yayınlanabilmektedir. Reklam veren üçüncü kişilerin içeriğinden, reklama konu edilen ürün/hizmet/kampanyadan veya ilgili üçüncü kişilerin kullanıcı verilerini nasıl işlediklerinden İstanbul Cevahir AVM sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesinde yer alan bağlantılar, İstanbul Cevahir AVM’nin kontrolünde olmayan bazı sitelere bağlanmanıza neden olabilir. Bu bağlantılar yalnızca sizlere kolaylık sağlamak için yerleştirilmiştir. Bu bağlantıların İnternet Sitesinden erişilebilir olması, bunların İstanbul Cevahir AVM tarafından onaylandığı anlamına gelmez. İstanbul Cevahir AVM bu bağlantılardaki içeriği kontrol etmemekte olup, ilgili içerikten ya da bağlanılan internet siteleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.       
Fikri Mülkiyet Hakları İnternet Sitesinin genel görünümü ve tasarımı ile birlikte, burada sunulan İçerik, yazılım, kaynak kodu, tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, ses, yazılı, elektronik, grafik ya da makinede okunabilen teknik veriler, iş modeli de dahil olmak üzere tüm materyallerin ve bunların fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibi St Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş.’dir. St Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş. burada belirtilmeyen diğer tüm haklarını saklı tutmaktadır. İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde mağazası bulunan kişi ve firmalar ve sair üçüncü kişilerin kendilerine ait içerik üzerindeki fikri mülkiyet hakları saklıdır. Ziyaretçiler İnternet Sitesinde bulunan İçeriği yalnızca bilgi edinmek için ticari olmayan kişisel adil amaçlarla kullanabilir. İşbu Kullanım Koşulları, marka, telif veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bakımından ziyaretçilere lisans verildiği veya herhangi bir hak devredildiği anlamına gelmemektedir. İnternet Sitesinin veya İçeriğin adil kullanım hakkının ötesinde kullanımı için ilgili hak sahiplerinden izin alınması gerekmektedir. İnternet Sitesinde yer alan hiçbir materyal; izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, kod ve yazılımlar da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dilde yayımlamak üzere tercüme edilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara aktarılamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesinin tamamı veya bir bölümü izin alınmaksızın başka bir İnternet Sitesinde kullanılamaz.

5.       
Tazminat Yükümlülüğü İnternet Sitesinin işbu Kullanım Koşullarına ya da mevzuata aykırı olarak kullanımı veya herhangi bir şekilde İstanbul Cevahir AVM’yi zarara uğratacak şekilde kullanımı halinde, İstanbul Cevahir AVM, iştirakleri, ortakları ve çalışanlarının maruz kalacağı zararları tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

6.       
Çerezler İnternet Sitesinde kullanılan çerezler hakkındaki bilgilere Çerez Politikası ’ndan ulaşabilirsiniz.

7.       
Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler İstanbul Cevahir AVM, işbu Kullanım Koşullarını dilediğinde önceden bir ihtar olmaksızın değiştirme, düzenleme ve durdurma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yayınlandığı anda geçerlilik kazanır. İnternet Sitesine erişim sağlanması veya kullanılması ile birlikte ilgili değişikliklerin kabul edildiği varsayılır. Ziyaretçilerin İnternet Sitesine her erişim sağladıklarında ilk olarak Kullanım Koşullarını incelemeleri tavsiye edilir.

8.       
Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu İnternet Sitesinin kullanımından, Kullanım Koşullarının uygulamasından veya buna bağlı olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlık, İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.